Những câu chào hỏi bằng tiếng Hàn khi lần đầu gặp mặt

Đăng ngày 27/01/2024

Những câu chào hỏi bằng tiếng Hàn khi lần đầu gặp mặt

Văn hóa Hàn Quốc đang tràn vào giới trẻ trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Việc học tiếng Hàn là một trong những xu thế hợp thời nhất hiện nay. Đầu tiên học tiếng Hàn, bạn nên học những câu chào hỏi trước để vận dụng vào trong các cuộc nói chuyện cơ bản với người bản xứ.
 

Những câu chào hỏi tiếng Hàn khi lần đầu nói chuyện với người bản xứ rất quan trọng

1. 안녕? An-nyong? Chào!
2 안녕하세요? An-nyong-ha-sê-yo? Chào bạn?
3. 안녕하십니까? An-nyong-ha-sim-ni-kka? Chào bạn?
4. 만나서 반가워. Man-na-sô- ban-ga-wo.Rất vui được gặp bạn.
5. 만나서 반갑습니다. Man-na-sô- ban-gap-sưm-ni-da. Rất vui được gặp bạn.
6. 처음 뵙겠습니다. Chơ-ưm bop-get-sưm-ni-da. Rất vui lần đầu tiên gặp bạn.
7. 오래간만입니다. Ô-re-gan-man-im-ni-da. Lâu rồi không gặp.

 

Chào hỏi được đánh giá rất quan trọng trong văn hóa ứng xử của người Hàn Quốc

8. 오래간만이에요. Ô-re-gan-man-i-ê-yo. Lâu rồi không gặp
9. 어떻게 지내세요? Ơ-tớt-kê-ji-ne-sệ-yo? Bạn thế nào rồi
10. 잘 지내요. Jal-ji-ne-yo. Tôi bình thường
11. 그저 그래요. Gư-jơ-gư-re-yo. Tàm tạm, bình thường
12. 또 뵙겠습니다. Tô-pôp-ge-ssưm-ni-da. Hẹn gặp lại bạn
13. 미안합니다. Mi-an-ham-ni-da. Tôi xin lỗi
14. 늦어서 미안합니다. Nư-jơ-sơ- mi-an-ham-ni-da. Tôi xin lỗi, tôi đến muộn.
15. 괜찮습니다. Kuen-chan-ssưm-ni-da. Mọi thứ đều ổn.
16. 괜찮아. Kuen-cha-na-yo. Tôi không sao (tôi ổn)
17. 감사합니다. Gam-sa-ham-ni-da. Cảm ơn

 

Câu nói: “고맙습니다. Go-map-sưm-ni-da” để thể hiện sự biết ơn, cảm kích

 
 

18. 고맙습니다. Go-map-sưm-ni-da. Cảm ơn
19. 고마워. Go-ma-wo. Cảm ơn.
20. 뭘요. Mwol-yo. Không có chi
21. 아니예요. A-ni-yê-yo.Không có gì.

22. 네/예. Nê/Yê. Vâng

23. 응/어. Eung/ơ. Yeah.
24. 저기요. Jơ-gi-yo. Này
25. 잠깐만요/잠시만요. Jam-kkan-man-yô/Jam-si-man-yô. Làm ơn đợi chút ạ.
26. 아니요/ 아뇨. A-ni-yô/A-nyô. Không
27. 아니. A-ni. Không phải.

 

Hãy chào hỏi nhau mỗi ngày để cuộc sống thêm niềm vui
 

28. 잘 가. Jal ga. Tạm biệt (mình đi đây)
29. 안녕히 가세요. An-nyơng-hi ga-se-yô. Tạm biệt
30. 안녕히 가십시오. An-nyơng-hi ga-sip-si-ô.Tạm biệt
31. 잘 있어. Jal is-sơ. Tạm biệt, tôi đi đây
32. 안녕히 계세요. An-nyơng-hi gyê-sệ-yô. Goodbye

 

Học tiếng Hàn giao tiếp thật dễ
 

>> Xem thêm: Nói anh yêu em trong tiếng Hàn- Những câu nói hay nhất về tình yêu bằng tiếng Hàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *